20

окт.

Паметта на водата: как става лечебна и може ли да ни разболее

Водата е най-разпространеното вещество на Земята

По приблизителни изчисления общото й количество на нашата планета е 1 млрд. 386 млн. м3 и почти 75% от повърхността на Земята е покрита с океани, морета и езера. Но със своята проста химична формула водата не се вмества в рамките на общите физически закони и е най-загадъчното и слабо изучено вещество…

Още от древността хората напразно се опитват да проникнат в уникалните свойства на тази стихия. И едва на границата между II и III хилядолетие едновременно в Русия и в Япония са проведени интересни експерименти, потвърждаващи, че водата както в реките, езерата, моретата, така и във всички живи организми е способна да възприема, копира, съхранява и предава информация, дори такава фина материя като човешката мисъл, слово и емоция. Затова хората в трудни минути от живота си, сблъсквайки се с неразрешими проблеми, отиват при ромолящия по камъните ручей, край спокойното огледало на езерото или при бушуващото море и намират там отговори на измъчващите ги въпроси.

Водата отнема от клетките негативната информация, сваля уроките от човека и привежда биоенергетиката му в хармония.

Но водата, над която се провеждат „черни“ магически действия, може да предизвика заболяване или дори да убие

Убедителни доказателства за информационните свойства на водата са открити от японския изследовател Емото Масару. Ученият установява експериментално как да направи видима за човешкото око способността на тази течност да запомня информация. Образци от вода са подлагани на различни видове въздействие. След това стресово са замразявани в криогенна камера и са фиксирани „впечатленията“ й под формата на познатите ни на всички снежинки. И накрая фотографират изображението на „емоциите“ на водата, като изучават как то се променя в зависимост от характера на въздействието. Масару Емото прави над 10 000 такива фотографии на снежинки, които обективно демонстрират, че водата е сложна система, възприемаща информацията.

От училищната програма е известно, че не съществуват две напълно еднакви снежинки, всяка има своя уникална форма

Но резултатите от експериментите на Емото Масару разтърсват света. Оказва се, че формата на кристалите лед, образуващи се при замръзването на вода, се променя в зависимост от това каква информация е възприела преди това течността. Тя може да бъде предадена с думите, които произнася човек, с чувствата, които той изпитва в момента, или с музиката, която звучи над водата.

Доктор Емото поставя съд с вода между високоговорители, пуска музикални произведения от различни стилове, а след това замразява водата и заснема структурата на образувалите се снежинки. Всеки път те приемат нова форма. Симфониите на Бетховен, Моцарт, етюдите на Шопен водят до образуването на удивителни по красота и правилно сформирани кристали. Водата, над която свири тежък рок, замръзва във вид на страховити „парцали“.

Още по-поразителни са резултатите от опитите с писане на думи

Върху листове хартия се пишат различни думи – както добри, така и зли. След това към тях обръщат стъклени съдове така, че думите да се насочени към водата. И се оказва, че водата не само успява „да прочете“ написаното, но и да разбере значението му и в съответствие с това да промени структурата си.

Водата, към която са насочени думи на любов и благодарност, образува красиви шестоъгълни кристали

А която „получава“ ругатни, се превръща в уродливи ледени парчета. Най-красиви снежинки се образуват под въздействието на молитви. При това не е важно на какъв език са написани думите на молитвата.

Някои изследователи, които също изучават информационните особености на водата, се съмняват в способностите й към „четене“. Според тях водата реагира не на думите, написани върху хартията, а на мислите на хората, провеждащи опитите. „Водата циркулира около земното кълбо, протича през телата ни и се разнася след това по целия свят – казва Емото Масару. – И ако
можехме да прочетем информацията, която се съхранява в паметта й, тя би ни разказала история с епически мащаби.“ През 1996 г. в Русия докторът на биологическите науки Станислав Зенин патентова устройство за регистриране на измененията, проводимостта на водната среда в зависимост от вида на въздействащите мислени настройки. С негова помощ е установено, че при мислени установки за „лечение“ проводимостта на водата нараства, а при смяната им за „потискане“ намалява. Дълго време в науката господства гледната точка за приоритетното значение на химическия състав на водата. Многобройни експерименти под ръководството на С. Зенин установяват, че огромно значение в свойствата на водата има нейната структура – начинът на организация на молекулите, образуващи устойчивите групи на течните кристали. Те са своеобразни клетки, съдържащи паметта на водата. Именно затова нейната структура е „отговорна“ за запомнянето и предаването на биологическата информация.

Проведени са опити с хора с висока биологическа активност – екстрасенси

След въздействието на екстрасенса се увеличава интензивността на растеж на кристалите. За оценката на този процес помагат инфузориите спирисома, намиращи се във водата. Когато водата е зареждана „за живот“, те започват бързо да се делят, водата помътнява и приборите фиксират поглъщане на квантите светлина, преминаващи през разтвора. Ако водата се зареди „за смърт“, всички процеси в нея спират: течните кристали престават да нарастват, инфузориите не се делят и разтворът остава прозрачен.

Заредената „за живот“ или „за смърт“ вода съхранява свойствата си в течение на приблизително три денонощия

След това върху информацията, дадена от екстрасенса, започват да се наслагват други въздействия и водата постепенно ги губи. Но понякога според водата може да съхрани въздействието „за смърт“ в продължение на 2 – 3 години.

Какво произтича от изследванията, проведени в Москва и в Япония?

Водата, подобно на кръвта, циркулира в стволовете, клоните и листата на дърветата, във всяка тревичка и цвете. Тялото на живите същества, включително и на човека, се състои от % вода. Структурата на водата в организма ни е идентична с тази там, където сме се родили. Защото тя събира информация за почвата, растенията, биологическите и енергийните възможности на местността. Затова понятието „родина“ има не само възвишен смисъл, но и напълно конкретно, физическо съдържание.

Именно благодарение на водата човек цял живот запазва трайна вътрешна връзка с родното си място

Тази връзка и постоянното подхранване на организма с „родна“ вода определят качеството на кръвта, влияят върху биохимическите процеси, обмяната на веществата, важна съставна част от която са водният обмен и водният баланс в човешкото тяло. Затова раздялата с родината често се отразява на здравето на хората и на способността им да почувстват заобикалящия ги свят и да го споделят с другите.

Източник: caffeilcarro.ru

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related

Posts