Свежи

  • in ,

    Правилните навици, които водят до успех

    Хиляди пъти сте чували, че след провал не бива да затъвате в страдание, а хладнокръвно да анализирате защо ви се е случил Същото е и след успех. Тържествувайте, разбира се, но не забравяйте, че след първоначалната еуфория трябва честно да анализирате защо ви се е случил. Полезно е, понеже и успехът е навик. По-точно казано, […] More

  • in

    Тест: Какви сте в професията, и какви може да станете?

    Шефът ви е отредил място в него. Но и вие сте приели определена роля, която зависи не само от длъжностната характеристика, а от способностите и от характера ви Шансовете ви за повишение в много голяма степен са свързани с това да осъзнаете мястото и ролята си в екипа, да разберете дали ви задоволяват, искате ли […] More