4

дек.

Атлантида не е легенда, според описанието на Платон

В древността дълго време Атлантида е само митичен остров, споменат в диалозите на Платон

Но се появяват все повече доказателства за съществуването на тази изгубена цивилизация…

Процесът на денудацията

Една от главните особености на Атлантида, описана от Платон, е географското ѝ положение. Островът е със стръмни брегове. Според изследователи тези скали сочат наличие на големи дълбочини около острова. В древността гърците не са можели да си ги представят, но съвременната наука потвърждава възможността за тяхното съществуване.

Един от ключовите процеси, който може да доведе до оголването на скалите, е денудацията. Той настъпва, когато продуктите на обветрянето не се задържат по склоновете и са отмивани в морето. Съвременната варовикова повърхност по бреговете на голяма част от Гърция свидетелства, че процесът наденудация действително се е развивал.

Почвата и горите – регулатори на водосбора

В диалога „Критий“ Платон споменава, че в древността водата, падаща от Зевс, не се е стичала в морето, а е попивала в почвата и се е събирала в глинени падини. Това показва, че почвата и горите са играели ролята на регулатори на водосбора. Съвременни изследвания потвърждават, че наличието на плодородна почва и гъсти гори способства за задържането на водата и възникването на извори, даващи начало на ручеи и реки.

Храмът Нейт в Египет

В началото на диалога „Тимей“ Платон описва местоположението на храма Нейт в Египет. Той посочва, че светилището се намира в горната част на делтата на Нил, където могъщата река се разделя на няколко ръкава. Това описание напълно съответства на действителността и потвърждава точността на Платоновите сведения.

Земетресение и наводнение

Една от главните катастрофи, описвани от Платон, е земетресение и наводнение. Съвременната геология свидетелства, че тези стихийни бедствия често настъпват едновременно при цунами. Изследователи предполагат, че взривът на вулкана на остров Тира през XV век пр.н.е. би могъл да е причина за земетресение и цунами, които са достигнали до материкова Гърция, Крит, Египет и други части на Източното Средиземноморие.

Персийските войни

При описанието на войните на Атлантида с праатиняните Платон споменава за множество сходства с персийските войни. Атиняните, както и гърците, са били принудени да воюват сами против мощната армия на Атлантида, подобно на гърците против персите. И двата конфликта имат стратегическо значение и поставят под заплаха независимостта на Гърция.

Крит – възможната Атлантида

Описанието на Атлантида от Платон напомня много на остров Крит – един от най-големите в Средиземно море. Релефът и природните му особености са сходни с описанието на Атлантида. Освен това столицата на Атлантида се сравнява с Тира или с Картаген, което показва, че тя би могла да е голям град.

Храмът на Посейдон

Платон описва храма на Посейдон, който има внушителни размери и е заобиколен със златна ограда. Това съответства на общите пропорции на гръцките храмове, при които дължината е два пъти по-голяма от ширината. Скулптурата на Посейдон в колесница, заобиколен от нереиди, яздещи делфини, напомня работата на известния скулптор Скопас.

Макар и все още загадка, но все повече доказателства свидетелстват за реалното съществуване на Атлантида. Описанието на Платон съответства на географските особености и събития от древността. Изследователите продължават да търсят отговори и да разкриват тайните на изгубения остров.

Източник: www.nkj.ru

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related

Posts