10 усещания, които обземат човека на прага на смъртта

Въпреки широко разпространеното мнение не всички имат еднакъв предсмъртен опит

Въпреки това има общи усещания, характерни за голям процент хора…

Известният изследовател ф. М. X. Етуотър в книгата си „Общ анализ на аспектите” съставя каталог на предсмъртните усещания. А Кевин Уилямс ги анализира въз основа на опита на 50 души, изпитали клинична смърт. Той признава, че изследването му не е научно и изчерпателно, но може да представлява интерес за оценка на това явление.

ЧУВСТВО НА ВСЕПОГЛЪЩА ЛЮБОВ

В 69% от случаите хората споделят за това чувство. Някои мислят, че източник на удивителното усещане е самата атмосфера на „онова” място. Други смятат, че то възниква от срещата с „Бога”, сияещи същества или по-рано починали роднини.

ТЕЛЕПАТИЯ

За способността да се общува с хора или същества с помощта на телепатия, съобщават 65% от участниците. С други думи, те използват невербално общуване на нивото на съзнанието.

ЖИВОТЪТ КАТО НА КИНО

При 62% животът им преминава като на лента пред погледа. При това едни виждат най-хубавите моменти, а други споделят, че са били свидетели на всяко събитие в живота си.

БОГ

За среща с божество съобщават 56%. Интересното е, че 75% от хората, смятащи се за атеисти, също признават за срещата си с божествено същество.

ОГРОМЕН ВЪЗТОРГ

Това чувство наподобява „всепоглъщащата любов”. Но ако тя се излъчва от външен източник, то собственото чувство на възторг наподобява огромна радост от пребиваването в това място, освобождаване от собственото тяло и земните проблеми и от срещата с любящи същества. Изпитват го 56% от анкетираните.

НЕОГРАНИЧЕНИ ЗНАНИЯ

46% споделят, че са изпитали усещане за неограничено знание. Дори им се струва, че сякаш са познали цялата мъдрост и тайните на Вселената. За съжаление, това чувство не се запазва при завръщането в реалността.

НИВА НА ЗАДГРОБНИЯ ЖИВОТ

В 46% от случаите хората съобщават за пътешествия по различни нива или сфери. Някои дори споделят, че съществува Ад, в който хората изпитват неописуеми страдания.

ОБРАТЕН ПЪТ НЯМА

Само 46% от изпиталите клинична смърт разказват за своеобразна бариера, където трябва да вземат решение да останат ли в задгробния свят, или да се завърнат на Земята. В някои случаи решение вземат живеещите там същества, които им съобщават, че имат недовършени дела. На някои обаче се дава избор и много често мнозина не искат да се връщат дори и да имат недовършена мисия.

БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ

В 44% от случаите на хората са показвани бъдещия събития: световни или лични. Такива знания може би биха им помогнали да разрешат някакъв проблем при завръщането им в земното съществуване.

ТУНЕЛ

Макар че „тунелът, водещ към светлината”, е станал практически хит в разказите за живот след смъртта, в резултат на изследванията на Уилямс само около 42% от участниците съобщават за подобно усещане. Едни споделят за чувството за бърз полет към източник на ярка светлина, а други – за движение през тунел или стълба.

Повечето хора, изпитали предсмъртен опит, не са убедени, че всичко това се е случило с тях в действителност. И в същото време, това им служи като доказателство за съществуването на живот след смъртта.

Материалистическата наука, напротив, твърди, че тези преживявания представляват обикновени халюцинации, предизвикани от дефицита на кислород в мозъка и от други невробиологически ефекти. И макар че изследователите успяват да възпроизведат или да имитират някои аспекти на предсмъртния опит в лабораторни условия, те не са уверени, че тези преживявания са реални.

Същността се състои в това, че не можем да сме сигурни на 100% в това, което се случва там. Или най-малкото, докато не умрем и не останем там. Тогава възниква въпросът можем ли някак да разкажем за това на хората на Земята?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Развенчани истини, в които повечето хора вярват

Изсушете акнето с ето тези ефикасни рецепти