Свежи

 • в

  Кои са 6-те най-древни книги?

  СКАЗАНИЕ ЗА ГИЛГАМЕШ Най-пълната версия на поемата за Гилгамеш е открита в средата на XIX век при разкопки в библиотеката на асирийския цар Ашурбанипал в древна Ниневия. Работите се водят от английския археолог Ос-тин Хенри Леярд. Епосът е създаден на акадски език с клинопис върху 12 глинени шестколонни дъсчици и включва около 3000 стиха. Учените […] Научи повече

 • в

  Христос е бил ислямски пророк и извънземен?

  ИСЛЯМСКИ ПРОРОК Според ислямски трактовки Иисус Христос е роден от непорочна дева посредством намесата на Аллах, но той е само пророк и посланик като Адам и Мойсей преди него. Като малък разговаря с майка си Мириям на арабски език. По-късно казва: „Наистина аз съм раб Божий. Той ми даде Писанието и ме направи пророк!”. Мюсюлманите […] Научи повече

 • в

  Иисус и Иса – прилики и разлики

  Незапознатите често ги отъждествяват. Но между тези личности има повече разлики, отколкото сходства СХОДСТВА Мариам – майката на Иса, забременява подобно на Мария без намесата на мъж. Както и Иисус, по време на пребиваването си на земята Иса върши чудеса. Например проговаря веднага след раждането си и казва, че е изпратен на Земята от Аллах. […] Научи повече