Свежи

  • in

    Тялото само лекува болка, ако пипате правилно място

    Точковият масаж е една от най-практикувани източни лечебни терапии Само че той е цяла наука. Върху повърхността на тялото има 365 точки и 12 главни меридиана, които са свързани с органи вътре в него. Умело прилаганият натиск върху тях може да лекува. Неумелият на неправилно място може да навреди. Има обаче и безопасни трикове, с […] More