Свежи

  • in

    Дяволът е около нас: 3 исторически свидетелства

    Хората от хилядолетия вярват в съществуването на дявола, описват срещите си с него и привеждат доказателства ЗАМЪКЪТ ГОУСК Казват, че чешкият замък Гоуск е построен с една-единствена цел: да скрие тайнствен портал, водещ към ада. Изграденият в края на XIII в. готически замък няма нито отбранителни съоръжения, нито достъп до вода, нито кухня, нито обитатели. […] More