Свежи

  • in

    Осъзнатите сънища – мит или реалност?

    Тази версия въплъщава страховете и позорните му пориви „Наричам го Тъмния Джаред – смее се той. – Това е моят тъмен и зъл клонинг. Когато се появява Тъмния Джаред, аз въплъщавам Светлия Джаред и правя подбор на положителните и отрицателните страни на собствената си личност.“ Тази способност на Джаред е неизменна част от друг важен […] More