Свежи

  • in

    Мистерията на легендата за трите слънца

    В културите на някои народи съществуват предания за минали времена, когато Земята е осветявана от… три слънца Човешката цивилизация пази в сказанията си сломена за времена и събития, когато не сме били сами на Земята. Същността на преданието е в следното: в определен момент около нашата планета се появяват три слънца. Няма смяна на деня […] More