Свежи

  • in

    Незримите пазители на астрала

    Trending

    Пазителят – това е незрима сила от духовния план Той осъществява подкрепа на своя подопечен, вселява у него сила, когато човекът е в сложна житейска ситуация, и дори може като по чудо да го спаси от смърт. Много религии, в това число и християнството, потвърждават идеята за наличието на един или няколко ангела пазителя. Но […] More