Свежи

  • in

    7 закона на кармата, които трябва да се спазват за повече просперитет в живота

    В превод от санскрит „карма“ означава действие“ Затова всичко, което правим или не правим сега или в миналото рефлектира върху нас. И дори само с диханието си вече изпращаме във Вселената частичка от своята енергия. Всички на пръв поглед прости действия на човека се акумулират и се въплъщават в реални събития и явления. Кармата се […] More

  • in

    Алкохолът и наркотиците са пречка за реинкарнацията

    Веригата от повторни раждания, получила названието реинкарнация, е интересувала още древногръцкия математик Питагор и философа Платон Първите християни също са признавали необходимостта от превъплъщения, тъй като в продължение само на един живот човекът не може да достигне нужното за отвъдния свят съвършенство. Ето няколко знаменити истории на превъплъщения През 1954 година тригодишното индийче Джасбир Лал […] More